Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Fresia 85 (2925 EK): het realiseren van een dakopbouw op de woning

13 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Fresia 85 (2925 EK): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 4 april 2022).