Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Fidelio 1 (2926 PN): het realiseren van een dakopbouw op de woning

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Fidelio 1 (2926 PN): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 9 maart 2022)