Omgevingsvergunning aangevraagd voor Esdoornlaan 2 t/m 6, 8 t/m 24, Esdoornhof 1 t/m 5, 7 t/m 15, 17 t/m 25, Vuurdoornlaan 26 t/m 34: het vervangen van kozijnen en daken van de woningen

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Esdoornlaan 2 t/m 6 (2923EG), 8 t/m 24 (2923EG), Esdoornhof 1 t/m 5 (2923 EE), 7 t/m 15 (2923 EE), 17 t/m 25 (2923 EE), Vuurdoornlaan 26 t/m 34 (2923 ET): het vervangen van kozijnen en daken van de woningen:  (datum ontvangst: 19 februari 2022).