Omgevingsvergunning aangevraagd voor: EMK terrein Stormpolder, sectie B nummer 1650: het wijzigen (horizontale ankers) van de reeds vergunde damwanden

9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • EMK terrein Stormpolder, sectie B nummer 1650: het wijzigen (horizontale ankers) van de reeds vergunde damwanden (datum ontvangst: 15 juli 2022).