Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Edisonstraat 1a (2925LA), ten oosten (Tennet): het aanleggen van bouwwegen ten behoeve van het verzwaren van 2 hoogspanningsmasten

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Edisonstraat 1a, ten oosten (Tennet) (2925LA): het aanleggen van bouwwegen ten behoeve van het verzwaren van 2 hoogspanningsmasten (datum ontvangst: 4 februari 2022).