Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Edisonstraat 1a (2925 LA): het leggen van een ondergrondse kabel op het Tennet terrein

21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Edisonstraat 1a (2925 LA): het leggen van een ondergrondse kabel op het Tennet terrein (datum ontvangst: 11 april 2022).