Omgevingsvergunning aangevraagd voor Dokter W.M. Blomsingel 48 (2922 CE): het aan de voorzijde van de woning plaatsen van een dakkapel

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Dokter W.M. Blomsingel 48 (2922 CE): het aan de voorzijde van de woning plaatsen van een dakkapel (datum ontvangst: 27 juni 2022).