Omgevingsvergunning aangevraagd voor Dokter W.M. Blomsingel 40 9 (2922 CE): het realiseren van een uitbouw aan de zijkant van de woning

6 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Dokter W.M. Blomsingel 40 9 (2922 CE): het realiseren van een uitbouw aan de zijkant van de woning (datum ontvangst: 18 november 2022).