Omgevingsvergunning aangevraagd voor De Noord 102 (2921 AJ): het wijzigen van het bestaande gebruik van een perceel en daarop aanwezige bedrijfswoning naar een nieuw tijdelijk gebruik (max. 3 jaar), te weten de opvang van meerdere Oekraïense vluchtelingengezinnen

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • De Noord 102 (2921 AJ): het wijzigen van het bestaande gebruik van een perceel en daarop aanwezige bedrijfswoning naar een nieuw tijdelijk gebruik (max. 3 jaar), te weten de opvang van meerdere Oekraïense vluchtelingengezinnen (datum ontvangst: 14 december 2022).