Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Carmen 6 (2926 PC): het realiseren van een dakopbouw op de woning

13 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Carmen 6 (2926 PC): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 4 april 2022).