Omgevingsvergunning aangevraagd voor: C.G. Roosweg 20 (2925 LC): het realiseren van een horeca paviljoen

29 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • C.G. Roosweg 20 (2925 LC): het realiseren van een horeca paviljoen (datum ontvangst: 23 maart 2022).