Omgevingsvergunning aangevraagd voor Burgerdijkstraat 49 (2921 XB): het vergroten van de verdieping aan de achterzijde van de woning

24 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burgerdijkstraat 49 (2921 XB): het vergroten van de verdieping aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 13 juni 2022).