Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Burgerdijkstraat 17 (2921 XB): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde en verbreden van de nok aan de achterzijde van de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burgerdijkstraat 17 (2921 XB): het verbreden van de dakkapel aan de voorzijde en verbreden van de nok aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 26 april 2022).