Omgevingsvergunning aangevraagd voor Burgemeester Aalberslaan 173a (2923 CC): de deur van de berging gelijk trekken aan de voorgevel van de woning

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burgemeester Aalberslaan 173a (2923 CC): de deur van de berging gelijk trekken aan de voorgevel van de woning (datum ontvangst: 13 december 2022).