Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Burg Lepelaarssingel 35 (2925 ES): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning

5 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burg Lepelaarssingel 35 (2925 ES): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 28 maart 2022).