Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Brede Akker 13 (2924 BH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Brede Akker 13 (2924 BH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 17 maart 2022).