Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Boveneindselaan 92 (2924 BA): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Boveneindselaan 92 (2924 BA): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 9 maart 2022).