Omgevingsvergunning aangevraagd voor Boveneindselaan 5 (2924 BA): het vervangen van de toegangsbrug

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Boveneindselaan 5 (2924 BA): het vervangen van de toegangsbrug (datum ontvangst: 14 juli 2022).