Omgevingsvergunning aangevraagd voor Boezemdreef 6 (2922 BA): het realiseren van een nieuwe garage aan de voorzijde en een entree bij de woning

29 november 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Boezemdreef 6 (2922 BA): het realiseren van een nieuwe garage aan de voorzijde en een entree bij de woning (datum ontvangst: 22-11-2022).