Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Anjelier 32 (2925 EC): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Anjelier 32 (2925 EC): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 10 maart 2022).