Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Andante 12 (2925 AB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

5 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Andante 12 (2925 AB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 28 maart 2022).