Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Ambachtstraat 8 (2922 CB): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 4 oktober 2022).