Omgevingsvergunning aangevraagd voor Ambachtstraat 25 (2922 CA): het plaatsen van een raam in de kopgevel van de woning

31 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Ambachtstraat 25 (2922 CA): het plaatsen van een raam in de kopgevel van de woning (datum ontvangst: 20 mei 2022).