Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Allegro 112 (2925 BG): het verbreden van de inrit naar de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Allegro 112 (2925 BG): het verbreden van de inrit naar de woning (datum ontvangst: 20 april 2022).