Omgevingsvergunning aangevraagd: Olm 9a

14 maart 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Olm 9a (2925 CJ): het plaatsen van een installatiekast aan de buitenzijde van de auto wasstraat (datum ontvangst: 3 maart 2023).