Omgevingsvergunning aangevraagd: Lekdijk 43

14 maart 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 43 (2921 AC) : het bouwen van een entree met dakopbouw aan de woning (datum ontvangst: 27 februari 2023).