Omgevingsvergunning aangevraagd: Gouden Regen 9

14 maart 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Gouden Regen 9 (2923 EJ) : het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 7 maart 2023).