Omgevingsvergunning aangevraagd: Boezemdreef 6

21 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Boezemdreef 6 (2922BA): het vergroten van de entree, het plaatsen van een berging naast de garage en een carport voor de woning (datum ontvangst: 14 februari 2023)