Omgevingsvergunning aangevraagd: Allegro 117

14 maart 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Allegro 117 (2925 BC): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 6 maart 2023).