Noodverordening COVID-19 4 augustus 2020 en aanwijsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen

5 augustus 2020
Vanaf woensdag 5 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.