Noodverordening COVID-19 1 juni 2020

30 mei 2020

Vanaf 1 juni 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 11 mei 2020. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is veranderd?

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Mensen mogen tot en met 30 personen bijeenkomen in openbare en besloten gebouwen;
  • In de buitenruimte geldt geen maximum aantal personen meer voor het bijeenkomen;
  • Horeca mag onder voorwaarden weer open;
  • Voor al het bovenstaande geldt: mijd drukte, houd 1,5 meter afstand.

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

  • Mijd drukte;
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.

Bekijk hier de hele noodverordening.

Intrekkingsbesluit vrijstelling markten

Nu de coronacijfers wat positiever worden, is er voor een aantal maatregelen een versoepeling mogelijk. In de nieuwe noodverordening van 1 juni 2020 is bepaald dat markten weer zijn toegestaan.

Marktkooplieden mogen vanaf maandag 1 juni hun producten weer aanbieden op de gebruikelijke marktlocaties. Op deze anderhalvemetermarkten gelden strikte regels, zowel voor de bezoekers als voor de marktkooplieden. Per 1 juni 2020 wordt het besluit van 7 mei jl. ingetrokken

Bekijk hier het intrekkingsbesluit vrijstelling markten.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.