Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

14 februari 2023

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het realiseren van een dakopbouw aan de voor- en achterzijde van de woning

Locatie : Waalstraat 23

De beslistermijn wordt verlengd, door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  28 maart 2023.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.