Kennisgeving verlenging beslistermijn wet algemene bepalingen omgevingsrecht

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het realiseren van een nieuwe school met sporthal

Locatie : Populierenlaan 1 te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  22-11-2022.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.