Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

27 oktober 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : de activiteit planologisch afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een nieuw pand voor een tandartspraktijk

Locatie : IJsseldijk 355 te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16-12-2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.