Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

20 april 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : plaatsen betonnen erfafscheiding met begroeiing

Locatie : Griendstraat 11

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  30 mei 2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.