Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2 maart 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het bouwen van een loods

Locatie : Op hoek tussen Van Utrechtweg 138 en 140 te Krimpen aan den IJssel.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 april 2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.