Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Dokter W.M. Blomsingel 40

24 januari 2023

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het realiseren van een uitbouw aan de zijkant van de woning

Locatie: Dokter W.M. Blomsingel 40

De beslistermijn wordt verlengd, door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  4 maart 2023.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.