Kennisgeving verlenging beslistermijn Project Centrum Zuid: het realiseren van een gebouw met 46 appartementen met parkeergarage

16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : Project Centrum Zuid: het realiseren van een gebouw met 46 appartementen met parkeergarage (bij de Boerhaavelaan (Blok B)

Locatie : Perceel: sectie A nummer 5286

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30-9-2022.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.