Kennisgeving verlenging beslistermijn: Lekdijk 82 (2921 AE)

31 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het tijdelijk stallen van een caravan voor tijdelijke bewoning gedurende de verbouwing van de woning.

Locatie : Lekdijk 82 te Krimpen aan den IJssel.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juli 2022.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking