Kennisgeving verlenging beslistermijn Lansing 2 (2923 BD)

9 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het bouwen van een woning ter vervanging van de bestaande woning, grotendeels op de bestaande fundatie

Locatie : Lansing 2 (2923 BD)

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  19 juli 2022. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.

Krimpen aan den IJssel, 7-6-2022.

namens burgemeester en wethouders

Kijk op zoek.officielebekendmakingen.nl voor alle officiële bekendmakingen.