Kennisgeving verlenging beslistermijn Hyacint 1a

9 september 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het uitbreiden van de school

Locatie : Hyacint 1 a

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  20-10-2022.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.