Kennisgeving verlenging beslistermijn Gouden Regen 21 (2923 EJ)

10 januari 2023

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het plaatsen van een mantelzorgwoning naast de huidige woning aan de Gouden Regen 21.
Locatie: Gouden Regen 21 (
2923 EJ) te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21-2-2023.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.