Kennisgeving verlenging beslistermijn

1 februari 2023

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het plaatsen van 2 aircounits, één reclamebord en het intern verbouwen van de winkel

Locatie : Stad en Landschap 33

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  9 maart 2023.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.