Kennisgeving Verlenging Beslistermijn

18 juni 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het realiseren van een nieuwe woning op de plek van de bestaande woning Locatie: Rubenslaan 27

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 juli 2019. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.