Kennisgeving Verlenging Beslistermijn

11 juni 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van een LED-reclamebord aan de buitenzijde van de Crimpenhof ter plaatse van de ingang Hoogstade

Locatie: Raadhuisplein 56 a te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 juli 2019. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.