Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

18 februari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel  maken het volgende bekend:
Op 1 april 2016 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Krimpen aan den IJssel om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op het Ontmoetingscentrum De Tuyter gelegen aan de Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel.
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en overeenkomstig artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit hebben wij besloten om nadere voorschriften op te leggen. Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot geluid.

Ter inzage legging

U kunt de beschikking en overige stukken van 28 juli 2017 tot en met 8 september 2017 inzien bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel (openingstijden: zie colofon) of bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam onder vermelding van “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

De heer R. van Meeteren van de DCMR,
Telefoon: 010 – 246 82 13.
Zaaknummer: 999931024.