Kennisgeving activiteitenbesluit

7 februari 2022

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2021 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen:

Energiedistributie en installaties

  • Bazielkruid 18, 2925 SL Krimpen aan den IJssel, Stedin Netten B.V. (961640)

Overige dienstverlening

  • Van der Giessenweg 3, 2921 LP Krimpen aan den IJssel, TSR Automotive B.V. (302694)

Tankstations

  • Industrieweg 17, 2921 LB Krimpen aan den IJssel, M. de Koning vul en service B.V. (301824)

Voedingsmiddelenindustrie incl. vlees- en visverwerkers

  • Van Utrechtweg 126, 2921 LN Krimpen aan den IJssel, Brouwerij IJssel (960319)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.