Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2022

4 januari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing van Krimpen aan den IJssel maakt het volgende bekend:

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op maandag 31 januari 2022, tussen 09.00 uur en 17.00 uur, de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren. Dit gebeurt bij het centraal stembureau in het raadhuis, Raadhuisplein 2.

De volgende formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers te verkrijgen:

  • kandidatenlijst (model H 1);
  • instemmingsverklaringen van kandidaten (model H 9);
  • machtiging van de partij tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 225 euro betaald worden. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 43 BNGH 028.50.04.689 ten name van Krimpen aan den IJssel. Dit is niet nodig als bij de laatste gemeenteraadsverkiezing een of meer zetels aan een partij is toegekend.

Meer informatie vraagt u op bij team Verkiezingen

U kunt team Verkiezingen bereiken via het telefoonnummer 14 0180 en het e-mailadres verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl.