Intrekking verleende vergunning inrichting Parallelweg 5

20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de verleende vergunning voor de inrichting aan de Parallelweg 5, 2921 LE Krimpen aan den IJssel in te trekken. Dit doen ze op basis van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken.

Het betreft een inrichting voor het repareren en onderhouden van schepen en scheepsinrichtingen (uitsluitend boven de waterlijn). 

De aanvraag betreft het intrekken van de voorschriften beschreven in hoofdstuk 11 van de van de vergunning van 3 oktober 2006 met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Dit is vanwege de verwijdering van de kast met verfproducten en overige emballage, alsmede de voorschriften van hoofdstuk 12 van de vergunning van 3 oktober 2006 met betrekking tot de opslag van (afgewerkte) olie. Ook heeft dit te maken met de beƫindiging van de opslag van gebruikte olie, de opslag van de olievoorraad en de opslag van oliehoudend afval.Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 augustus 2019 tot en met 1oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.)

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999111619.