Intrekken verkeersbesluit voor een verlichte rijrichting (en doodlopende weg) aan Breekade/Breestraat

21 december 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten het verkeersbesluit, genomen op 24 november 2021, afsluiten van een weg Breestraat/Breekade in te trekken: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-435361.html 

Bovenstaande besluiten zijn genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. 

Zie voor dit besluit  de website van www.officielebekendmakingen.nl